Odkryj Klimontów

Zalew w Szymanowicach

Utworzono: środa, 19, lipiec 2006

Zbiornik wodny Szymanowice jest niezwykle malowniczo położony i przepięknie wkomponowany w krajobraz doliny rzeki Koprzywianki. Jest to zbiornik młody, od strony wschodniej jest oparty linią brzegową o las, zaś strona zachodnia zamknięta jest wysokim wałem, od strony wody zabezpieczonym płytą betonową. Zbiornik powstał w 2003 roku. Zalew w Szymanowicach to 51ha lustra wody, zaś głębokość dochodzi do 4 m.

W 2003 roku został udostępniony Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu. W maju 2005 roku został udostępniony do wędkowania, zbiornik jest systematycznie dorybiany. Woda jest bardzo czysta (kl. III) o czym świadczy obecność raków. Możemy tu złowić następujące gatunki ryb:

  • karp
  • szczupak
  • okoń
  • karaś złocisty
  • lin
  • płoć
  • amur
  • jaź

Zalew w Szymanowicach jest zbiornikiem zamkniętym, można na nim wędkować na określonych zasadach po wniesieniu dodatkowej opłaty na jego ochronę i zarybienie. Opłat możemy dokonać u pana: Zbigniewa Gładysza, tel. 158661839. Samochody przy zalewie można parkować na utwardzonym parkingu.

Więcej można się dowiedzieć ze strony: PZW Koło 27 - Klimontów

Legenda o tym, jak Nikisioł Kozaków przepędziłKolorowanka promocyjna pt. Barwy Klimontowa

Publiczny Transport Zbiorowy Program Rodzina 500+

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej

Klimontowska świetlica środowiskowa

Twój dzielnicowy

Deklaracje w sprawie gospodarki odpadami Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Działanie 8.3

Park Katyński w Byszowie Jarmark na św. Jacka

Kąpielisko Boisko Orlik 2012

Gminna Biblioteka Publiczna Gminny Ośrodek Kultury

Lokalna Grupa Działania

Budujemy Sportową Polskę

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.