Zastępca Wójta

Zastępca Wójta

Edward Przytuła
ul. dr Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 158661006; 158661100
fax. 158661847

Zadania Zastępcy Wójta

Zastępca Wójta:

  1. wykonuje zadania i kompetencje wyznaczone przez Wójta oraz zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązanie problemów wynikających z zadań gminy i kontroluje działanie referatu oraz komórek organizacyjnych realizujących te zadania,
  2. zastępuje Wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków we wszystkich sprawach Gminy z wyjątkiem zastrzeżonych zarządzeniem,
  3. w zakresie powierzonych zadań odpowiada bezpośrednio przed Wójtem,
  4. nadzoruje bezpośrednio działalność Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych,
  5. nadzoruje działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Zastępca Wójta pełni funkcję Kierownika Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych.

Legenda o tym, jak Nikisioł Kozaków przepędziłKolorowanka promocyjna pt. Barwy Klimontowa

Publiczny Transport Zbiorowy Program Rodzina 500+

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej

Klimontowska świetlica środowiskowa

Twój dzielnicowy

Deklaracje w sprawie gospodarki odpadami Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Działanie 8.3

Park Katyński w Byszowie Jarmark na św. Jacka

Kąpielisko Boisko Orlik 2012

Gminna Biblioteka Publiczna Gminny Ośrodek Kultury

Lokalna Grupa Działania

Budujemy Sportową Polskę

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.