Skarbnik

Sobolewska Anna

ul. dr Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 158661006 158661100
fax. 158661847
email: skarbnik@klimontow.pl

Zadania Skarbnika

Skarbnik kieruje pracą Referatu Finansowo - Księgowego i Podatkowego, pełni funkcję głównego księgowego budżetu gminy i Kierownika Referatu.
Do zadań Skarbnika należą:
  1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  2. kierowanie pracą Referatu Finansowo - Księgowego i Podatkowego,
  3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
  4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstaniezobowiązań pieniężnych,
  5. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
  6. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie budżetu gminy i propozycji jego zmian,
  7. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnienia Wójta.

Legenda o tym, jak Nikisioł Kozaków przepędziłKolorowanka promocyjna pt. Barwy Klimontowa

Publiczny Transport Zbiorowy Program Rodzina 500+

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej

Klimontowska świetlica środowiskowa

Twój dzielnicowy

Deklaracje w sprawie gospodarki odpadami Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Działanie 8.3

Park Katyński w Byszowie Jarmark na św. Jacka

Kąpielisko Boisko Orlik 2012

Gminna Biblioteka Publiczna Gminny Ośrodek Kultury

Lokalna Grupa Działania

Budujemy Sportową Polskę

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.