Skład Rady Gminy

 

Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1
Fijałkowski Czesław
Przewodniczący
2
Aly Amer Halina Władysława
Z-ca Przewodniczącego
3
Lipiec Piotr
Z-ca Przewodniczącego
4
Bargiel Marek
Członek
5
Borycki Gustaw
Członek
6
Ciach Andrzej
Członek
7
Cukrowski Jerzy
Członek
8
Gwizdoń Grzegorz Piotr
Członek
9
Hakamäki Halina Zofia
Członek
10
Krasowska Mieczysława Grażyna
Członek
11
Król Rafał
Członek
12
Mucha Grzegorz
Członek
13
Orłowski Robert
Członek
14
Rębacz Jan Walenty
Członek


Rada Gminy w Klimontowie pełni dyżury:
każdy wtorek w godzinach 10oo - 12oo

Stałe Komisje Rady

Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Gminy
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1 Gwizdoń Grzegorz przewodniczący
2 Orłowski Robert członek
3 Borycki Gustaw członek
4 Lipiec Piotr członek
5 Cukrowski Jerzy członek
6 Hakamäki Halina członek
7 Rębacz Jan członek

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1 Krasowska Mieczysława przewodnicząca
2 Borycki Gustaw członek
3 Król Rafał członek
4 Rębacz Jan członek
5 Ciach Andrzej członek
6 Mucha Grzegorz członek
7 Lipiec Piotr członek

 

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1 Mucha Grzegorz przewodniczący
2 Cukrowski Jerzy członek
3 Krasowska Mieczysława członek
4 Król Rafał członek
5 Aly Amer Halina członek
6 Ciach Andrzej członek
7 Bargiel Marek członek

 

Komisja Rewizyjna
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1 Orłowski Robert przewodniczący
2 Hakamäki Halina członek
3 Gwizdoń Grzegorz członek
4 Krasowska Mieczysława członek
5 Król Rafał członek
6 Bargiel Marek członek

 

Legenda o tym, jak Nikisioł Kozaków przepędziłKolorowanka promocyjna pt. Barwy Klimontowa

Publiczny Transport Zbiorowy Program Rodzina 500+

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej

Klimontowska świetlica środowiskowa

Twój dzielnicowy

Deklaracje w sprawie gospodarki odpadami Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Działanie 8.3

Park Katyński w Byszowie Jarmark na św. Jacka

Kąpielisko Boisko Orlik 2012

Gminna Biblioteka Publiczna Gminny Ośrodek Kultury

Lokalna Grupa Działania

Budujemy Sportową Polskę

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.