Udostępnienie kanału technologicznego

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Gmina Klimontów informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:
„Budowa drogi gminnej w msc. Klimontów – Targowisko – etap II”

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej mogą składać pisemne wnioski o udostępnienie kanału na adres:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1
27- 640 Klimontów

Czytaj więcej...

Udostępnienie kanału technologicznego

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Gmina Klimontów informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:
„Budowa drogi gminnej w msc. Klimontów – Targowisko – etap I”

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej mogą składać pisemne wnioski o udostępnienie kanału na adres:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1
27- 640 Klimontów

Czytaj więcej...

Legenda o tym, jak Nikisioł Kozaków przepędziłKolorowanka promocyjna pt. Barwy Klimontowa

Publiczny Transport Zbiorowy Program Rodzina 500+

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej

Klimontowska świetlica środowiskowa

Twój dzielnicowy

Deklaracje w sprawie gospodarki odpadami Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Działanie 8.3

Park Katyński w Byszowie Jarmark na św. Jacka

Kąpielisko Boisko Orlik 2012

Gminna Biblioteka Publiczna Gminny Ośrodek Kultury

Lokalna Grupa Działania

Budujemy Sportową Polskę

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.