Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: środa, 16, sierpień 2017

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Remont drogi gminnej nr ewid. dz. 230, 233 Konary Konary Kolonia Rytówka od km 0+032 do km 0+779””

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
DB PROJEKT Konrad Gądek
ul. Jana Pawła II 3/28, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 DB PROJEKT Konrad Gądek
ul. Jana Pawła II 3/28, 28-200 Staszów
859,77
2 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
1.230,00
3 Wojciech Dryś Obsługa Inwestycji Drogowych
Tarnobrzeg, ul. Aleja Warszawska 16b
1.230,00
4 Usługi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
2.337,00

 

Legenda o tym, jak Nikisioł Kozaków przepędziłKolorowanka promocyjna pt. Barwy Klimontowa

Publiczny Transport Zbiorowy Program Rodzina 500+

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej

Klimontowska świetlica środowiskowa

Twój dzielnicowy

Deklaracje w sprawie gospodarki odpadami Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Działanie 8.3

Park Katyński w Byszowie Jarmark na św. Jacka

Kąpielisko Boisko Orlik 2012

Gminna Biblioteka Publiczna Gminny Ośrodek Kultury

Lokalna Grupa Działania

Budujemy Sportową Polskę

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.