Zakończenie projektu "Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa ..."

e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Pęchowie

 

Punkt Informacji o Funduszach Europejskich

Zintegrowany Program Operacyjny Rowoju Regionalnego

Projekty współfinansowane
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

1. Projekt nr Z/2.26/III/3.1/381/04 pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Górki Klimontowskie (gmina Klimontów)"

Całkowita wartość projektu: 756 152.50 zł
Dofinansowanie z EFRR: 434 588.35 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 66 859.75 zł
Wkład własny Beneficjenta: 254 704.40 zł
Realizacja Projektu obejmuje budowę:
2 497 mb sieci wodociągowej,
18 szt./453 mb przyłączy,
3 711 mb sieci kanalizacyjnej,
26 szt./279 mb przykanalików,
2 przepompownie
2 studnie rozprężne

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT sp. z o.o., ul. Polna 3a, 37-100 Łańcut

2. Projekt nr Z/2.26/III/3.1/383/04 pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Goźlice i Zakrzów (gmina Klimontów)"

Całkowita wartość projektu: 1 066 791.07 zł
Dofinansowanie z EFRR: 594 585.53 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 91 474.70 zł
Wkład własny Beneficjenta: 380 730.84 zł
Realizacja Projektu obejmuje budowę:
13 038 mb sieci wodociągowej
119 szt./4 114 mb przyłączy
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe JUSGAZ Radosław Szlichta, ul. Rynek 36, 27-660 Koprzywnica

Legenda o tym, jak Nikisioł Kozaków przepędziłKolorowanka promocyjna pt. Barwy Klimontowa

Publiczny Transport Zbiorowy Program Rodzina 500+

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej

Klimontowska świetlica środowiskowa

Twój dzielnicowy

Deklaracje w sprawie gospodarki odpadami Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Działanie 8.3

Park Katyński w Byszowie Jarmark na św. Jacka

Kąpielisko Boisko Orlik 2012

Gminna Biblioteka Publiczna Gminny Ośrodek Kultury

Lokalna Grupa Działania

Budujemy Sportową Polskę

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.