Odnowa Wsi Świętokrzyskiej

Utworzono: czwartek, 10, sierpień 2017

W dniu 07.08.2017 r. w Dworze na Wichrowym Wzgórzu w Przybysławicach, uroczyście podpisane zostały umowy w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej” pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a gminami z powiatów sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego.

Gmina Klimontów otrzymała dotację na:

  1. „Zakup drewnianej altany” (sołectwo Pęchów).
  2. „Dożynki sołeckie tradycją kultywowaną i przekazywaną z pokolenia na pokolenie” (sołectwo Nawodzice).

Jednocześnie podpisane zostały także umowy na modernizację dróg dojazdowych do pól. Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski podpisał umowę na:
„Przebudowę drogi w miejscowości Nowa Wieś” odcinek o długości 370 metrów, w ramach środków przyjętych do planu na rok 2017 zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
W wydarzeniu udział wzięli: członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska, przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk, radni Sejmiku: Ewelina Bień i Andrzej Swajda oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Legenda o tym, jak Nikisioł Kozaków przepędziłKolorowanka promocyjna pt. Barwy Klimontowa

Publiczny Transport Zbiorowy Program Rodzina 500+

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej

Klimontowska świetlica środowiskowa

Twój dzielnicowy

Deklaracje w sprawie gospodarki odpadami Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Działanie 8.3

Park Katyński w Byszowie Jarmark na św. Jacka

Kąpielisko Boisko Orlik 2012

Gminna Biblioteka Publiczna Gminny Ośrodek Kultury

Lokalna Grupa Działania

Budujemy Sportową Polskę

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.